Hitta den behandling som ökar din livskvalitet

Få koll på dina beteenden

Att lära känna din kropp är en viktig och bra början. Vilka är just dina utlösande faktorer för ett migränanfall? Hur kan du inrätta ditt liv för att förebygga huvudvärk? Beteendebehandlingar kan till exempel innebära att lägga av med tobaksbruk, minska beteenden som du vet stör din sömn, träna, undvika socker, få massage osv.

Migrändagbok, en bra start.

Ett bra knep för att få bättre koll på sitt huvudvärks- eller migränmönster, är att skriva dagbok. Det hjälper dig inte bara att förstå vad som triggar dina anfall, utan utgör också ett viktigt underlag om du söker läkarhjälp.

Till migrändagboken

Förebyggande och akut behandling

Läkemedelsbehandlingar för huvudvärk och migrän består av akuta behandlingar (som tas direkt före och under ett anfall för att lindra symptom) och profylaktiska (förebyggande) behandlingar (som används för att minska antalet migränanfall). Det kan handla om läkemedel som tas oralt eller injiceras.

Smärtstillande medel kan för många människor vara ett effektivt sätt att behandla huvudvärk eller annan smärta, både om de förskrivs av din läkare eller köps receptfritt. Personer med ihållande smärta och obehag kan frestas att ta mer smärtstillande läkemedel. Överanvändning av smärtstillande medel kan dock förvärra huvudvärken eller göra att den förekommer oftare. Detta kallas läkemedelsutlöst huvudvärk.

Det är viktigt att ta smärtstillande medel i enlighet med anvisningarna på förpackningen. Tala med din läkare om du tar mer än den rekommenderade dosen eller om läkemedlet inte längre fungerar.

Hitta en specialiserad läkare

Det finns ett antal specialiserade huvudvärks- och migränkliniker runtom i Sverige som är tränade på att identifiera och behandla kronisk migrän. De privata läkarna tar ofta även emot patienter från andra kommuner än den de verkar i.