Behandling

Hitta en läkare

Ange ditt postnummer i fältet nedan för att hitta din närmaste klinik.

Hitta klinik

Behandlingen för huvudvärk eller migrän kanvariera beroende på följande faktorer

  • Anfallens allvarlighet och hur ofta de förekommer
  • Din sjukdomshistoria
  • Andra sjukdomar som du kan ha

Det finns ett antal sätt att hantera migrän, både med och utan läkemedel.

Beteendebehandlingar

Om du önskar att behandla din migrän utan läkemedel så är det viktigt att du lär känna igen dig i din migrän. Vilka är dina utlösande faktorer för ett migränanfall? Att identifiera och sedan hantera de utlösande faktorerna som orsakar din migrän är ett exempel på hur migrän kan behandlas icke-medicinskt.

Lär dig mer

 

För att hjälpa dig att hålla koll på din migrän och utlösande faktorer kan du använda en huvudvärkskalander, eller migrändagbok, som du fyller i.

Ladda ned och fyll i

Läkemedelsbehandlingar

Läkemedelsbehandlingar för huvudvärk och migrän består av akuta behandlingar (som tas direkt före och under ett anfall för att lindra symptom) och profylaktiska (förebyggande) behandlingar (som används för att minska antalet migränanfall). Det kan handla om läkemedel som tas oralt eller injiceras.

Smärtstillande medel kan för många människor vara ett effektivt sätt att behandla huvudvärk eller annan smärta, både om de förskrivs av din läkare eller köps receptfritt. Personer med ihållande smärta och obehag kan frestas att ta mer smärtstillande läkemedel. Överanvändning av smärtstillande medel kan dock förvärra huvudvärken eller göra att den förekommer oftare. Detta kallas läkemedelsutlöst huvudvärk.

Det är viktigt att ta smärtstillande medel i enlighet med anvisningarna på förpackningen. Tala med din läkare om du tar mer än den rekommenderade dosen eller om läkemedlet inte längre fungerar.

Om du ofta har huvudvärk eller migrän eller har lidit av dessa symptom under en längre tid ska du tala med din läkare om ditt tillstånd. Informera om resultatet av det migräntest du hittar på denna webbplats, om vilken påverkan migrän har på din tillvaro och visa en huvudvärkskalender eller migrändagbok. Du hittar detta stödmaterial på denna webbplats under Verktyg och stöd. Be sedan din läkare om en plan för hur du ska hantera migränen. Du kan ta hjälp av vår vägledning för hur du kan söka behandling som du hittar under Verktyg och stöd.

Tala med din läkare

Din läkare kan hjälpa dig att hitta olika sätt att hantera din huvudvärk och migrän. Ta med information om dig och din migrän med hjälp av verktygen under Verktyg och stöd. Huvudvärkskalendern, testresultaten och kunskap om vilket stöd du kan få i din behandling stärker dialogen mellan dig och din läkare. Det hjälper din läkare att se hur din migrän påverkar din vardag och att utvärdera de behandlingar du genomgår för att hantera din huvudvärk och migrän.

Om du inte får den hjälp du behöver hos din läkare finns andra sätt att få behandling på. Se vår vägledning för att söka behandling.

Läs mer

Icke medicinska beteendebehandlingar

Om man ofta har huvudvärk eller migrän eller har lidit av dessa symtom under en längre tid ska man tala med sin läkare om sitt tillstånd. Informera om resultaten av testet, informera om vilken effekt migrän har på din tillvaro och visa upp din ifyllda huvudvärkskalender. Du bör be om hjälp att ta fram en plan för hur man ska hantera migränen. Det kan till exempel vara så att du bör få en remiss till en huvudvärks- eller migränspecialist.

Det finns ett antal specialiserade huvudvärks- och migränkliniker runtom i Sverige som är tränade på att identifiera och behandla kronisk migrän. Prata med din läkare eller ta kontakt med kliniken självt.

Till kontaktuppgifterna