Läkemedelsbehandling och migränmedicin

Kronisk migrän och migränbehandling

Kronisk migrän är en distinkt form av migrän med huvudvärk 15 eller fler dagar i månaden, varav 8 eller fler med migrän. Vissa har alltså huvudvärk mer eller mindre varje dag. En grov indelning av läkemedelsbehandlingar är antingen anfallskuperande migränmediciner eller läkemedel som syftar till att förebygga anfallen och huvudvärken.

När migränanfallet är ett faktum behöver patienten ett läkemedel som verkar där och då för att lindra de pågående symptomen. Det kan antingen handla om smärtstillande läkemedel och vissa migränspecifika läkemedel, så kallade triptaner. När det kommer till förebyggande behandling finns flera alternativ, såsom blodtrycks-, epilepsi- och depressionsläkemedel. Vissa är godkända för att användas mot migrän, andra inte. En annan typ av läkemedel är så kallade CGRP-antikroppar. För den patientgrupp som lider specifikt av kronisk migrän finns även injektioner med botulinumtoxin som behandling.

Förebyggande behandling med läkemedel mot migrän

Vid täta eller intensiva migränanfall kan du behöva använda läkemedel som förebygger anfallen. En annan anledning till att använda förebyggande läkemedel är om de läkemedel du använder vid ett migränanfall inte har tillräcklig effekt, alternativt om du upplever besvärliga biverkningar av dessa. Till dagens dato erbjuds i huvudsak dessa alternativ för att ge förebyggande behandling vid migrän:

  • Blodtrycksläkemedel som skrivs ut på recept
  • Epilepsiläkemedel som skrivs ut på recept
  • Depressionsläkemedel som skrivs ut på recept
  • Injektionsbehandling med botulinumtoxin vilket ges på sjukhus eller annan klinik
  • CGRP-antikroppar som tas som en injektion av patienten själv

Du kan tala med din läkare om de behandlingsalternativ som finns för dig eller ta eller hjälp av specialister för att hitta rätt förebyggande migränmedicin. Att vara välinformerad gäller självklart alla behandlingsmetoder. Att ta del av bipacksedeln är centralt.

Tillgång till migränmedicin

Alla regioner erbjuder inte förebyggande behandling mot kronisk migrän. Som patient kan du själv behöva hitta en klinik. Om det är första gången du upplever migrän kommer din läkare att göra en konsultation för att avgöra vilket läkemedel som passar dig bäst. Prata med din läkare för att få hjälp med att utvärdera vilken slags migrän du upplever och om den kan klassas som kronisk eller ej. Det finns en del verktyg och stöd för din migränbehandling som du kan ta del av för att förbereda dig inför ditt samtal med läkaren. Det viktiga är att du som patient får den läkemedelsbehandling som är anpassad efter din sjukdomsbild och att migränmedicinen hjälper dig att uppnå en god livskvalité.

 

Tips för vidare läsning: 

Vårdguide 1177

Doktorn.com

Tillbaka till alla artiklar