Olika typer av huvudvärk

Hitta en läkare

Ange ditt postnummer i fältet nedan för att hitta din närmaste klinik.

Hitta klinik

Är du osäker på om du lider av huvudvärk eller migrän?

Med olika typer av huvudvärk och migrän och varierande symptom vid olika tillfällen kan det vara svårt att kontrollera din smärta. Därför är det viktigt att du besöker din läkare för att få en korrekt diagnos, lära dig hur du ska hantera ditt tillstånd och hitta det behandlingsalternativ som är bäst för dig. En del människor med ofta återkommande huvudvärk eller migrän kan behöva en remiss till en huvudvärksspecialist. Den information som finns nedan kan hjälpa dig att börja identifiera vilken typ av huvudvärk eller migrän du lider av.

Vad är huvudvärk?

Huvudvärk är smärta någonstans i området runt huvudet eller nacken, som beror på störningar hos de smärtkänsliga receptorerna runt om hjärnan. Det finns flera olika typer av huvudvärk. De vanligaste typerna av huvudvärk är:

SPÄNNINGSHUVUDVÄRK

Den vanligaste typen av primär huvudvärk med smärta i den nedre delen av huvudets baksida, nacken, ögon eller bandformat runt huvudet. Den här typen drabbar omkring 30–78 procent av befolkningen.7 Smärta i samband med spänningshuvudvärk är oftast bilateral, dvs. uppstår på båda sidor av huvudet.

KLUSTERHUVUDVÄRK

Ett anfall med stark smärta på ena sidan av huvudet som pågår under 15 minuter till tre timmar. En klusterhuvudvärk kan vara förknippad med svettning i panna/ansikte, rastlöshet, nästäppa och mycket annat.7

ANNAN PRIMÄR HUVUDVÄRK

Inkluderar bultande huvudvärk, hostrelaterad huvudvärk, huvudvärk som uppstår genom fysisk ansträngning, åskknallshuvudvärk och andra typer som inte kan beskrivas som migrän, spänningshuvudvärk eller klusterhuvudvärk.7

Det är viktigt att du har en dialog med din läkare för att utesluta annan primär huvudvärk då den kan orsakas av andra faktorer som inte tas upp på denna webbplats.

 

För att undersöka vilken effekt huvudvärk och migrän har på din tillvaro ska du klicka här för att genomföra ett kort test.

Var sjunde person lider av migrän och ett anfall kan slå till när som helst.

Migrän har inte bara stor påverkan på vardagslivet för människor som arbetar, tar hand om familjen eller som har ett aktivt socialt liv, utan påverkar också tillvaron för de personer som är beroende av dem. För de flesta kan detta vara mycket svårt att hantera, i synnerhet om anfallen inträffar ofta.

För att hjälpa till att minimera antalet migränanfall är det viktigt att du identifierar eventuella utlösande faktorer för migränanfallen så att du kan undvika dem.

Migrän är något annat än bara stark huvudvärk.

Migrän kan definieras genom hur ofta huvudvärken förekommer.7 Huvudvärken tenderar att uppstå på huvudets framsida eller sidor och kan ibland flytta sig under ett migränanfall.

Den smärta man upplever beskrivs ofta som en bultande känsla, som normalt förvärras av ljus, ljud och fysisk aktivitet.7,8

Klicka här för att lära dig mer om specifika symptom och utlösande faktorer.

Vilka typer av migrän finns det?

MIGRÄN MED AURA

En huvudvärk som innefattar en ”aura” – ett varningstecken som den drabbade upplever cirka 5–60 minuter innan ett migränanfall börjar. Auror innebär förändringar av synen eller andra sinnen, talsvårigheter eller koordinationsproblem.7

MIGRÄN UTAN AURA

En huvudvärk som inte åtföljs av en ”aura”, men som omfattar symptom som illamående och ökad känslighet för ljus, ljud eller lukter. Ofta behöver människor med vanlig migrän vila i ett mörkt, tyst rum.7

KRONISK MIGRÄN

Kronisk migrän har nyligen erkänts och definieras som huvudvärk som uppstår under 15 eller fler dagar varje månad.7 Av dessa 15 huvudvärksdagar ska det även vara minst 8 dagar med migrän och pågå i minst tre månader av ett år.

För att undersöka vilken effekt huvudvärk och migrän har på din tillvaro ska du klicka här för att genomföra ett kort test.

Här är några tips som kan hjälpa dig i vardagen

Det finns några tips som kan underlätta för dig i vardagen och på jobbet. Det viktigaste du kan göra för dig själv att lära känna din migrän och förstå vilka utlösande faktorer som har en påverkan på just din migrän. På så sätt kan du snabbt göra något åt din situation innan smärtan eller anfallet är ett faktum. Vänta inte på att smärtan ska börja.

Ta pauser, vila ögonen, ät regelbundna måltider och se över om du har för stark belysning på jobbet eller hemmavid. Var öppen med din migrän så att andra kan få en möjlighet att förstå din situation. Du kan bli överraskad av hur förstående människor i din närmiljö kan vara.

Ta hjälp av din läkare om du behöver mer råd och tips för att få din vardag att fungera. Viktigt är också att ni tillsammans har en dialog om vilken behandling som passar din situation bäst.