Verktyg och stöd

Hitta en läkare

Ange ditt postnummer i fältet nedan för att hitta din närmaste klinik.

Hitta klinik

Många som lider av huvudvärk och migrän märker att när de gör livsstilsförändringar kan det bidra till att minska migränanfallens intensitet och hur ofta de förekommer. Det är viktigt att identifiera vad som utlöser din migrän eftersom det ofta kan vara gynnsamt att försöka undvika dessa faktorer. Vissa drabbade märker dock att när de gjort allvarliga försök att undvika utlösande faktorer och gjort livsstilsförändringar fortsätter ändå deras migrän att ha en oacceptabel inverkan på deras tillvaro.

Tala med din läkare

Diskutera dina symptom och den inverkan migrän har på din vardag med din läkare. Informera om hur dina symptom påverkar ditt arbete och familjeliv och beskriv hur tillståndet är när det är som värst så att din läkare verkligen kan förstå hur ditt liv påverkas och ge dig råd om hur du bäst hanterar ditt tillstånd. Du kan behöva en remiss till en huvudvärksspecialist om du ofta har huvudvärk eller migrän.

Lid inte i det tysta

Om du ofta har huvudvärk eller migrän och det förhindrar dig från att leva ditt liv ska du tala med din läkare för att se vilka behandlingar som passar dig.

Förstå ditt huvudvärksmönster

För en migrändagbok för att följa din huvudvärk, symptom, utlösande faktorer, medicinering, etc.

Fyll i utvärderingsformuläret

Informera din läkare om ditt resultat. Om du fyllt i en migrändagbok ska du visa den också. De här verktygen hjälper dig att ge din läkare korrekt information om dina symptom. Han eller hon rekommenderar sedan hur du ska hantera och behandla migränen eller remitterar dig till en huvudvärksspecialist.

Huvudvärkskalender

Det är viktigt att förstå ditt eget huvudvärks- eller migränmönster. Det hjälper dig att ha en förståelse för din migrän och ett underlag för diskussion med din behandlare. Använd en huvudvärkskalender för att anteckna information i samband med ett migränanfall.

Ladda ned och fyll i

Miniformat

Ladda ned och fyll i

Bedöm dina besvär

Med hjälp av ett migräntest på 5 frågor får du ett underlag att gå vidare med. Underlaget ger stöd i att förstå dina besvär och graderar din migrän på en enkel skala.

MIDAS - Migraine Disability Assessment Scale

Anvisningar:
Svara på följande frågor utifrån all huvudvärk Du haft de senaste 3 månaderna. Markera Ditt svar i rutan vid varje fråga. Skriv (0) om Du inte ägnat Dig åt aktiviteten som frågan gäller under de senaste 3 månaderna. Tag gärna hjälp av en kalender.

1

Hur många dagar har du på grund av din huvudvärk stannat hemma från arbetet eller skolan?

Svar: dagar.

2

Hur många dagar har du på grund av din huvudvärk gått till arbetet eller skolan, men utfört dina uppgifter hälften så effektivt eller ännu mindre? (Räkna inte med de dagar som du redan har aktivt i fråga 1.)

Svar: dagar.

3

Hur många dagar har du på grund av din huvudvärk avstått helt från att utföra hushållsarbeten?

Svar: dagar.

4

Hur många dagar har du på grund av din huvudvärk utfört dagligt hushållsarbete, men hälften så effektivt eller ännu mindre? (Räkna inte med de dagar som du redan angivit i fråga 3.)

Svar: dagar.

5

Hur många dagar har du på grund av din huvudvärk avstått från aktiviteter med familjen, vänner eller fritidsaktiviteter?

Svar: dagar.

Det här behöver din läkare ha reda på gällande din huvudvärk:

A

Uppskatta hur många dagar de senaste 3 månaderna du har haft huvudvärk. (Om din huvudvärk varade längre än en dag, räkna varje dag.)

Svar: dagar.

B

Ange på en skala, 0 - 10, hur svår i genomsnitt din huvudvärk har varit, där 0 = ingen smärta och 10 = värsta tänkbara smärta.)

Svar: dagar.
Beräkna resultat

Om din MIDAS-skala är 6 eller mer, vänligen diskutera detta med din doktor.

Resultat:

MIDAS
Gradering:

III


Definition:

Moderat funktionsnedsättning

MIDAS
Skala:

11-20

Skapa PDF-dokument

Vägledning för att söka behandling

Vi har sammanställt en vägledning för hur du kan söka behandling för dina besvär. Vägledningen ska hjälpa dig i dialogen med din läkare.
Inför läkarbesöket

1

Börja med att göra vårt migräntest och fyll i huvudvärkskalendern.

2

Lista de utlösande faktorer som du känner igen dig i och beskriv dem.

3

Skriv upp vilka mediciner du använder.

Under läkarbesöket

4

Visa det underlag du har med dig och be att få diskutera en plan för din behandling.

5

Om den medicin du fått tidigare för din migrän inte hjälper, be om att få prova något annat.

6

Om du har, eller kommer att ha, många sjukdagar på grund av migrän bör du be din läkare om ett medicinskt intyg. Intyget, tillsammans med ansökan till Försäkringskassan, behöver du om du vill ansöka om ”särskilt högriskskydd”. Särskilt högriskskydd kan du få om du under en tolvmånadersperiod bedöms få fler än tio sjukdagar. Det innebär att du slipper karensdag och får sjuklön från första dagen, och din arbetsgivare kan få ersättning för sjuklönen.

Efter besöket

7

Om du inte får den förståelse eller hjälp du behöver hos din läkare kan du be om en remiss till en huvudvärksspecialist på en smärtmottagning eller neurologenhet.

8

Har du svårt att få en remiss så kan du skriv en egenremiss, en så kallad vårdbegäran. Sedan januari 2015 har du som patient rätt att söka öppenvård i hela landet. Beskriv din livssituation, dina besvär, vilka vårdvägar du försökt få hjälp via och vilka mediciner du provat. Skriv tydligt och utförligt, ta gärna hjälp av migräntest och huvudvärkskalandern på denna webbplats för att samla information, och hitta mailadressen till specialistkliniken du vill ta kontakt med. Skriv gärna ”Egenremiss” i ämnesraden på ditt mail.

Användbara länkar

För mer information om huvudvärk och migrän samt stöd kan du kontakta:

Huvudvärksförbundet
Sankt Göransgatan 84, 3 tr
112 38 Stockholm
Telefon: 08-120 797 60
Telefontid: Helgfri Mån och Tors kl 9:00-12:00 – 13:00-16:00
E-post: kansliet@huvudvarksforbundet.se
www.huvudvarksforbundet.se
Finns också på Facebook och Twitter.